Джозеф Джемейл - самый богатый американский адвокат
STARS

Джозеф Джемейл - самый богатый американский ...

Это один из самых известных адвокатов в мире и единственный миллиардер, заработавший свой капитал исключительно юридической ...

Глория Оллред - лучший адвокат в Америке
STARS

Глория Оллред - лучший адвокат в Америке

Глория Оллред, по признанию многих ее коллег, считается лучшим адвокатом в Америке.

Герагос Марк - знаменитый американский адвокат
STARS

Герагос Марк - знаменитый американский адвокат

Этот знаменитый американский адвокат основал свою юридическую компанию Geragos&Geragos, участвовавшую в громких делах, где ...

Федор Плевако - адвокат и блистательный оратор дореволюционной России
STARS

Федор Плевако - адвокат и блистательный оратор ...

Федор Плевако известен как талантливый адвокат и блистательный оратор дореволюционной России.

Сайт-портал для юристів

Сайт-портал для юристів Наш рейтинг юристів України допоможе Вам обрати гідного захисника своїх прав та законних інтересів.


Доброго времени суток! Благодарим посетителей за активность в голосование за юристов Каталога, повторное голосования возможно только раз в сутки. Кроме того, скрипт автоматически проверяет накрутку с помощью сравнения различных параметров и характеристик, поэтому возможны погрешности в результатах и последующее списание голосов. Просим юристов своевременно предоставлять актуальное фото для своего профиля (анкеты), уведомлять об изменении контактных данных. Напоминаем, что раздел «Интервью с юристом» находится в стадии наполнения - Вы можете присылать информацию о себе в виде свободного интервью для публикации на сайте в этом разделе. Всю информацию нужно отправлять на емайл: legals.in.ua@gmail.com. Уважаемые посетители! Огромный поток информации ежедневно перерабатывается нашими сотрудниками, но иногда в тексты вкрадываются неточности или ошибки. Нашли ошибку (опечатку) в тексте на сайте? Помогите нам её исправить! Пожалуйста, выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и как можно скорее исправим. Благодарим за внимание! С уважением, Администрация.
Дорогие посетители, если Вы увидели ошибку (опечатку) на этой странице сайта, помогите нам её исправить - просто выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и быстро её исправим.

Юристи розповідають як змінити своє ім'я

Юристи розповідають як змінити своє ім'яІз самого народження людині дають ім'я, яке складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої така людина належить.

Згідно зі ст. 28 Цивільного кодексу України фізична особа здобуває права й обов'язки і здійснює їх під своїм ім'ям. Міністерство юстиції України своїм роз'ясненням вказало на порядок зміни прізвища, власного імені та по батькові громадян України.


Відповідно до статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація зміни імені проводиться лише щодо громадян України.

Незалежно від того, хто зареєстрував людини під певним ім'ям, стаття 295 Цивільного кодексу України надає право фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років, на свій розсуд змінити своє прізвище або власне ім'я.

При досягненні чотирнадцяти років фізична особа має право змінити своє прізвище або власне ім'я за згодою батьків або одного з них у разі, якщо:

 • інший з батьків помер,
 • визнаний безвісти відсутнім,
 • оголошений померлим,
 • визнаний обмежено дієздатним, недієздатним,
 • позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини,
 • якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження,
 • якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У випадку, якщо над особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено опіка, зміна прізвища або власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на зміну по батькові у разі зміни її батьком свого імені.


Слід зазначити, що державна реєстрація зміни імені проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, яка досягла віку, встановленого законом, за місцем його проживання при наявності в архівах актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.


Процедурні моменти зміни імені особи

Особа, яка бажає змінити своє ім'я, звертається із письмовою заявою і пред'являє паспорт громадянина України. У випадку, коли заявник постійно проживає за кордоном - пред'являє паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для зміни імені фізичної особи, яка досягла чотирнадцятирічного віку, разом з відповідною заявою подається свідоцтво про народження, довідка з місця проживання та заява в письмовій формі батьків (одного з батьків) або піклувальника про надання згоди на зміну імені.

До заяви про зміну імені необхідно додати:

 • свідоцтво про народження заявника;
 • свідоцтво про шлюб (у випадку, коли заявник перебуває у шлюбі);
 • свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);
 • свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);
 • свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартку і квитанцію про сплату державного мита.

За державну реєстрацію повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу держмито сплачується визначена законодавством сума.

Для підтвердження достовірності поданих заявником документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про зміну імені, додає до зазначених документів повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Заява про зміну імені відділом державної реєстрації актів цивільного стану розглядається у тримісячний термін з дня його подачі.


При наявності поважної причини цей термін може бути продовжено, але не більше як на три місяці.

Розгляд заяви про зміну імені може бути зупинено, у разі, якщо виникла потреба у відновленні актових записів цивільного стану та внесення відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану на підставі документів про зміну імені та висновку органу внутрішніх справ про можливість зміни імені готує висновок про надання дозволу на зміну імені або відмову і відправляє заявнику.

Одержавши дозвіл на зміну імені, заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який становить актовий запис про зміну імені. Через три місяці дозвіл на зміну імені втрачає силу.

Відомості про зміну імені підлягають обов'язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.


Мін'юст у роз'ясненні звертає увагу, що в моменту набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» - 27 липня 2010 р. державна реєстрація зміни імені не тягне за собою внесення змін до актових записів цивільного стану, складені стосовно особи, яка змінило ім'я, і її малолітніх і неповнолітніх дітей, крім передбачених законом випадків, а також повнолітніх дітей.


Слід зазначити, що заявникові може бути відмовлено в задоволенні заяви про ізменєїе імені з таких підстав:

 • перебування під адміністративним арештом;
 • наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знята у встановленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
 • подання заявником неправдивих відомостей про себе.

Відмова в наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді.

Реєстрація зміни імені громадян України, які постійно проживають за кордоном, проводиться дипломатичним представництвом чи консульською установою України після сплати заявником консульського збору.


В свою чергу, дипломатичним представництвом чи консульською установою України заява про зміну імені розглядається у шестимісячний строк з дня його подачі.


5 Рейтингов юристов по заслугам

Достоверные отзывы о юристах

ТОП юристов & информация

сообщить об ошибке

1c9c4f00643b1390a6707d1450bb193a